Navigation Menu+

Czy łzy mogą zmienić się w perły? O terapii traumy

Posted on mar 30, 2023 by in psychologia |

terapia traumy

Życie z traumą możemy porównać do funkcjonowania z drzazgą wbitą gdzieś w ciało. Czasem znajduje się ona w takim miejscu, że nieustannie urażamy bolące miejsce i wręcz nie jesteśmy w stanie przez nią wykonywać codziennych obowiązków, czasem natomiast wbija się gdzieś i jedynie raz na jakiś czas przypominamy sobie o tym, że jest i uwiera. Nieważne, w której części ciała znajduje się drzazga – ważne, że po jej usunięciu pojawia się uczucie ulgi, choć niekiedy wyjęcie zadry może być naprawdę bolesne. Podobnie jest z traumą, czyli urazem psychicznym. Czasem nieprzyjemne doznania pojawiają się tylko w określonych sytuacjach, czasem wręcz przeciwnie – niemal ciągle mamy przed oczami obrazy, które wolelibyśmy zapomnieć. Czy jesteśmy nieustannie narażeni na traumy? Czym jest zespół stresu pourazowego? Czy z traumą można żyć, a jeśli nie – co zrobić i gdzie szukać pomocy? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat traumy i wyjaśnienie, na czym polega terapia i leczenie traumy; Poznań to miejsce, w którym znajdziesz ośrodek Rozwój i Terapia, który ma do dyspozycji najlepszych specjalistów.

Czym jest trauma i kiedy się pojawia?

Trauma, nazywana także urazem psychicznym to trwała zmiana w psychice, która następuje na skutek gwałtownego i przykrego przeżycia. To stan psychiczny, w którym czynniki zewnętrzne zagrażające zdrowiu i życiu wywołują głębokie zmiany w funkcjonowaniu oraz trudnościami w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. Obecnie samo określenie „trauma” jest nieco nadużywane; nie dotyczy ono bowiem wszystkich nieprzyjemnych okoliczności, a jedynie tych, które uruchomiły mechanizmy obronne organizmu mające na celu ochronę zdrowia fizycznego lub psychicznego. Zagrożenie znika, jednak jego skutki pozostają – i właśnie tym trauma różni się od nieprzyjemnych zdarzeń, z których udało nam się wyjść obronną ręką. Nie bez powodu samo określenie „trauma” w języku greckim oznacza ranę. Czynnik, który powoduje wystąpienie traumy to stresor traumatyczny, czyli szczególne doświadczenie, które wykracza poza codzienność i jest szczególnie dotkliwe dla jednostki. Najczęściej jako stresory traumatyczne wymienia się wypadki stanowiące bezpośrednie narażenie życia (na przykład wypadek samochodowy) – zarówno swoje, jak i bliskich, bycie świadkiem śmiertelnego wypadku, choroby przewlekłe i nagłe, przemoc fizyczną i seksualną. Niektóre grupy zawodowe: pracownicy służb ratunkowych (policjanci, strażacy, lekarze, ratownicy medyczni) oraz żołnierze pracujący na terenach objętych działaniami wojennymi są szczególnie narażone na doświadczenie traumy. Warto jednak wspomnieć, że zgodnie z szacunkami blisko 80% populacji może w ciągu życia zetknąć się ze stresorami o charakterze traumatycznym, jednak nie u każdego pojawi się trauma. Jej następstwami może być depresja lub PTSD – zaburzenie stresowe pourazowe.