Navigation Menu+

Profesjonalne laboratorium diagnostyczne – jak nim zarządzać w dobie aktualnych przepisów?

Posted on maj 1, 2022 by in porady |

Sukces rynkowy danego laboratorium diagnostycznego zależy od tego, w jakim stylu właściciele zarządzają i czy mają w sobie nutkę wizjonerstwa. Takie podejście pozwala rozwijać placówkę w dobie aktualnych przepisów, które czasami stanowią przeszkodę. Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Laboratorium medyczne – charakterystyka

Szczególna placówka związana z medycyną w postaci laboratorium medycznego świadczy ściślej usługi w ramach ochrony zdrowia. Z jednej strony w ofercie każdego laboratorium znajdziemy usługi badawcze. Z drugiej natomiast strony każdy klient jest traktowany poważnie i fachowo. Badania laboratoryjne są fundamentem odpowiedniej diagnozy i dobrania odpowiedniego procesu leczenia, poprawnego monitorowania stanu zdrowia czy rozpoznania stanu pacjenta.
Idąc dalej, identyfikacja rokowań czy stworzenie algorytmów klinicznych, czy stawianie prognoz medycznych w kwestii dalszej choroby nie byłoby możliwe bez znajomości odpowiedniej diagnozy. Jednak zapewnienie najlepszych usług diagnostycznych wymaga dostępu do artykułów chemicznych. Oferuje ją na przykład sklep Argenta. Charakteryzując laboratorium medyczne, trzeba zaznaczyć, że jest to specyficzny podmiot finansowy, który realizuje zarówno zamówienia publiczne, jak i prywatne, dające dodatkowe źródło dochodu.

Określenie obszarów zarządzania laboratorium

Zarządzanie laboratorium medycznym rodzi wiele problemów natury organizacyjnej i tych związanych z odpowiednim stopniem efektywności poszczególnych działań. Przykładem może być udana współpraca ze sklepem chemicznym Argenta. Jeśli dany właściciel laboratorium chciałby dowiedzieć się, czy placówka jest zarządzana odpowiednio, warto zdecydować się na audyt wewnętrzny, który pozwoli otrzymać odpowiedni na konkretne pytania. Warto jednak pamiętać, że audyt nie powinien być procederem doraźnym, lecz także odpowiednim działaniem opartym na wykształconym i przemyślanym planie zarządzania.

Najlepsze audyty opierają się na zasadach, że właściciel powinien uczyć się swojej działalności i dostosowywać działania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Takie podejście się optymalne biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę laboratorium to sieć połączeń i działań wzajemnie od siebie uzależnionych i funkcjonujących jednowymiarowo. Osoba zarządzająca taką placówką powinna być świadoma tego, że laboratorium składa się z różnorodnych obszarów. Bez względu na formę prowadzenia działalności w laboratorium różnią się obszary formalno-prawne, urządzeń, pomieszczeń o określonej funkcji, standardów i praktyk, a także zawodowe i kwalifikacji. Można także wyróżnić obszary specjalistyczne odpowiedzialne za gospodarkę krwi, genetykę czy prokreację.

Zarządzanie organizacyjno-prawne

Medyczne laboratorium opiera się na dwóch filarach prawnych. Pierwszym filarem jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, a drugim jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Pierwsza ustawa definiuje zasady wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także sposobu pozyskiwania uprawnień, pozwalających pełnić taki zawód. Druga ustawa z kolei określa zasady prowadzenia laboratorium medycznego.